Ahmad khosim alamsah

Ahmad khosim alamsah

Last seen: 8 months ago

Malang

Member since Feb 11, 2021 ahmad.khosimal@gmail.com

Following (0)

Followers (0)

Politics
Apa Dan Siapa Tujuan Dibalik Covid-19

Apa Dan Siapa Tujuan Dibalik Covid-19

Kecurigaan terhadap munculnya covid-19 yang dipelopori oleh kapitalis