Tag: Petuah Jawa

Social Culture
Lumpang-Alu Besi Penuh Petuah

Lumpang-Alu Besi Penuh Petuah

Menumbuk bahan makanan menggunakan lumpang-alu besi dulu sering aku lakukan di masa...