Tag: jiwa

Poems
Rindu

Rindu

Bagiku rinduku, bagimu rindumu.